Trợ duyên ấn tống

Cúng Dường In Ấn
Xin Gửi Về Tài Khoản: Nguyễn Thị Kim Hiền.
Stk. 060190434683
Ngân Hàng: Sacombank Chi Nhánh Trung Tâm
 
Cúng Dường Phòng Nghiên Cứu Tu Học Nhập Phật Trí
Xin Gửi Về Tài Khoản: LE THI MY TRANG
Stk: 0871004208256
Ngân Hàng: Vietcombank Chi Nhánh Trảng Bom